Gå till menyn Gå till innehållet

Vi leder skolan med stöd i forskning och beprövad erfarenhet

Didaktikcentrums naturliga plats och roll är som navet i systematisk skolutveckling, oavsett om det handlar om större, genomgripande utbildningsprojekt eller enstaka fortbildningsdagar

Vår verksamhet bygger på forskning och beprövad erfarenhet

Didaktikcentrum AB är ett utbildningsföretag inom Frida Utbildning AB. Vår verksamhet bygger på forskning och beprövad erfarenhet.
Didaktikcentrum startades 1997 och funnits sin plats i ett stort nätverk av forskare, skolutvecklare och praktiker. Basen i vårt kunnande kommer från våra förskolor, grundskolor och vår gymnasieskola som tillsammans omfattar 3500 barn och ungdomar från 1 till 19 år.

Didaktikcentrums naturliga plats och roll är som navet i systematisk skolutveckling, oavsett om det handlar om större, genomgripande utbildningsprojekt eller enstaka fortbildningsdagar. Aktuell forskning och beprövad erfarenhet har varit våra ledord sedan starten 1997. Den beprövade erfarenheten hämtar vi från våra för- och grundskolor och vår gymnasieskola; utvecklingsledarna på Didaktikcentrum har en fot i "den vanliga" pedagogiska verksamheten som en del i sin tjänst. För att ligga i framkant även när det gäller aktuell forskning har Didaktikcentrum numer egen kompetens via två filosofie doktorer, en i pedagogik och en i pedagogiskt arbete.