IKT-inspiration

Syfte

Syftet är att få ta del av en rad användbara och konkreta förslag där IKT-verktyg underlättar, synliggör och utvecklar elevers lärande. Det gör att deltagarna kan upptäcka nya möjligheter med tekniken och inse att den öppnar vägar till ett mer flexibelt och verklighetsnära lärande. Fokus ligger på användbarhet, enkelhet och aktualitet.

Förväntat resultat

Deltagaren får en rad verktyg som är möjliga att använda i klassrummet redan nästa dag. Alla deltagare ska känna att det här är möjligt för mig att klara av. Ett annat förväntat resultat är att pedagogerna lär sig använda verktyg som leder till att de får bredare underlag för formativ bedömning som synliggör elevernas lärande på ett enkelt sätt. De digitala verktygen skapar en större variation i undervisningen och bidrar till en ökad motivation hos eleverna samt synliggör elevernas lärande för dem själva. Resultatet handlar också om att utveckla en hel organisation genom att flera pedagoger tar steg framåt och sprider idéer mellan varandra. Detta ger en riktning och bestående värden för en hel organisation..

Innehåll

Inspirationsföreläsningen är en föreläsning där exempel från vardagen varvas med att deltagaren själv guidas i att testa olika digitala verktyg.

  • Aktuella exempel från skolvardagen av erfarna pedagoger
  • Inspirerande exempel på vilken effekt olika verktyg gett
  • Mångfald i exempel som är möjliga att använda inom olika kontexter även om fokus ligger på klassrummet.

Målgrupp

Pedagoger och skolledare

Omfattning

Utbildningen kan läggas upp på flera olika sätt utifrån era behov och förutsättningar.

Tillbaka

Här samlar vi dokument, information och länkar som är relaterade till din utbildning.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev