"Det händer på riktigt och jag har kul!"

Syfte

Syftet är att få konkreta tips och idéer på hur man kan skapa en lärande miljö där eleverna känner en ökad motivation till skolarbetet.

Förväntat resultat

Att få en fördjupad förståelse kring vad som främjar elevers motivation och få med dig tips och idéer kring hur man praktiskt kan förankra detta i sin undervisning. Pedagogerna får även tips och ideér på hur man kan arbeta ämnesövergripande och med elevinflytande.

Innehåll

  • Erfarna pedagoger delar med sig av konkreta exempel på ämnesövergripande uppgifter samt hur de arbetar med att involvera eleverna i planering och genomförande av uppgifterna.
  • Exempel på hur Fridaskolans vision "Att utbilda tågluffare" omsätts i praktiken.
  • Utbildningen präglas av aktiva deltagare som får tillfälle att föra dialog både i mindre grupper, samt med föreläsarna.

Målgrupp

Skolledare, IKT-pedagoger, processledare, utvecklingsledare och pedagoger

Omfattning

Utbildningen kan läggas upp på flera olika sätt utifrån era behov och förutsättningar.

Tillbaka

Här samlar vi dokument, information och länkar som är relaterade till din utbildning.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev