Vi erbjuder utbildning och kompetensutveckling inom en rad olika områden i skolan. Samtliga våra utbildningar har sin grund i aktuell och beprövad forskning samt egna erfarenheter från våra skolor. Sedan så formar vi innehållet i dialog med dig som kund och beställare, för att på så sätt skapa en utbildning som leder till utveckling och lärande för varje individ och organisation som deltar.
Här under hittar du våra utbildningar.

Visa utbildningar inom

Grundskola

Gymnasium

IKT - Framgångsfaktorer, utmaningar och möjligheter

Vi som arbetar inom skolan har ett viktigt uppdrag att förbereda eleverna både för ett framgångsrikt liv och fortsatta framgångsrika studier och på sikt för ett innehållsrikt och föränderligt yrkesliv. Vår idé är att elevernas lärande måste breddas och fördjupas. Konceptet 1-till-1 erbjuder möjligheter att forma elevernas lärande i riktning mot bättre kunskaper på ett nytt sätt. Men användningen av IKT i skolan måste hela tiden utvecklas.

Under denna utbildning berättar vi bland annat om framgångsfaktorerna men också de fallgropar som man kan ramla ner i under en 1-1 satsning. Att låta skolutvecklingen ta vägen via klassrummet och att göra alla till experter i ett gemensamt utforskande, har varit framgångsrika förhållningssätt i strävan att få datorn eller surfplattan till en självklar del i skolutvecklingen. Du går från utbildningen med tankar kring hur de små stegen hos varje medarbetare, tillsammans blir ett kliv i utvecklingen mot ett nytt lärande!

Läs mer

Grundskola

Gymnasium

Motivation - att skapa en känsla av sammanhang

Motivation är en nyckel till ett framgångsrikt lärande, sägs det. Hur skapar man då motivation hos elever? Vi menar att autentiska uppgifter är ett steg åt rätt håll. Att ha inflytande över sin vardag och sina uppgifter är ytterligare ett sätt. Hur kan då undervisningen utformas för att möta detta?

På Fridaskolorna arbetar vi ämnesövergripande, vilket blir ett sätt att skapa möjlighet till inflytande och verklighetsbaserad problemlösning. Genom vår vision "Att utbilda tågluffare" (i motsats till charterresenärer) tränar vi dessutom eleverna på att t.ex. lösa problem, ta ansvar och ha stort inflytande över sin "resa", från förskolan till studenten.

Under utbildningen ges exempel på hur elevinflytande omsätts i praktiken på Fridaskolan - hur barns och elevers tankar och idéer involveras i planering och genomförande av den dagliga verksamheten - och på samma gång skapar motivation hos elever.

Läs mer

Grundskola

Gymnasium

Förskola och fritids

Systemteori - Att skapa en god miljö för lärande


Gemensamt för Fridaskolans alla verksamheter är att vi lägger mycket tid på att skapa en god miljö för lärande, där vi bland annat lägger stort fokus på sociala spelregler, öppenhet och en stark tilltro till personalens kompetens och barns förmåga att bygga kunskap. Genom ett systemteoretiskt förhållningssätt arbetar vi medvetet med att skapa goda relationer för att ge människor bästa möjlighet att utvecklas. För att inte förbruka sina krafter i en föränderlig skola och för att hålla siktet på de långsiktiga målen också när det stormar, är det ibland nödvändigt att lyfta blicken och se helheter och sammanhang. Att inta ett systemiskt perspektiv med andra ord.

Läs mer

Grundskola

Gymnasium

Formativ bedömning - att synliggöra lärande

För att elever ska ges goda förutsättningar att nå sina mål behöver de veta vart de ska, var de är och vad som är nästa steg i deras lärande. Samma angreppssätt är viktigt även för läraren. Läraren behöver veta vad målet med undervisningen är och utifrån det planera innehåll i undervisningen. Detta väljer vi ofta att kalla för baklängesplanering. Under denna utbildning visar vi hur du kan föra en lärande dialog kring syfte, centralt innehåll och kunskapskrav i Lgr 11 med eleverna. Denna kunskapsdialog blir ett verktyg för ett mer självreglerat lärande.
Vi visar även hur du, genom att planera för formativ bedömning, kan bidra till att synliggöra lärandet i undervisningsprocessen, både analogt eller digitalt. Du blir inspirerad att ta nya steg i ditt sätt att bedöma för lärande.

Läs mer

Grundskola

Gymnasium

IKT-inspiration

IKT erbjuder en stor variation och mångfald i val av pedagogiska verktyg, men hur ska vi förhålla oss till detta utbud? På Fridaskolorna har vi satsat på digitala verktyg ända sedan starten 1993 och arbetat 1-1 med eleverna sedan flera år tillbaka. De yngsta eleverna har 1 digital enhet per 2 elever. Pedagoger från Fridaskolorna presenterar exempel på hur ett medvetet förhållningssätt till IKT-verktyg kan göra en skillnad i vardagen. Under denna utbildning får du prova olika metoder och verktyg, alltifrån sociala medier till programmering. Det gör att du går hem fylld av inspiration och med tips som går att använda i din verksamhet redan imorgon!

Läs mer

Här samlar vi dokument, information och länkar som är relaterade till din utbildning.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev