Gå till menyn Gå till innehållet

Systemteori

Syfte

Skolan är en plats som präglas av många människor på liten yta och därmed också en händelserik vardag. Hur gör man som ledare eller lärare för att inte fastna i att "rycka ut och släcka bränder" och istället behålla siktet på de långsiktiga målen i en föränderlig vardag? Syftet med denna utbildning är öka förmågan att lyfta blicken och se helheter och sammanhang, att inta ett systemiskt perspektiv. Syftet är vidare att skapa en lärande organisation där alla bidrar och i riktning mot visionen. Fråmgångsfaktorer är att välja blickriktining och göra mer av det som redan fungerar bra. Ett system där varje individ utvecklas i ett personligt mästerskap, där samarbetslärande råder och där tankemodeller som gynnar utveckling råder.

Förväntat resultat

Systemteori är till sin karaktär en väldigt praktisk teoribildning som är enkelt överförbar till exempelvis systemet skola. Denna föreläsning ökar deltagarnas kunskaper om systemteori och hur man omvandlar systemteori till praktisk handling. Resultatet av det är till exempel effektivare möten, nya vägar att hantera problem, mer involverade och engagerade medarbetare och större effekt inom skolutveckling. Att skapa en större medvetenhet och lugn i hur man hanterar de utmaningar som man ställs inför som ledare och lärare.

Innehåll

I denna utbildning ges en sammanfattning av systemteori varvat med en rad utprovade verktyg som pedagoger och ledare från Fridaskolan och Frida Didaktikcentrum använt under lång tid i det vardagliga arbetet. Att agera systemiskt handlar mycket om att välja inställning och vad man riktar fokus på. Utbildningen har förutom ett systemteoretiskt innehåll även former enligt systemteoretiska idéer. Det innebär fokus på mötets upplägg, samtalsformer, möblering, tid och rytm. Alla dessa idéer är sedan enkelt överförbara till den vardag som var och en av deltagarna befinner sig i. Frida Didaktikcentrum har givit ut två böcker av Oscar Öquist kring systemteori som i lämplig omfattning kan användas i utbildningen.

Vad är systemteori?

  • Det goda mötet
  • Konstans och variation
  • Kraft eller information?
  • Tid och rytm
  • Dialog eller diskussion?
  • Att hantera problem
  • Gränssnitt och ledarskap på flera nivåer
  • Tips på litteratur för fortsatt fördjupning inom systemteori

 

Kontakta mig