Gå till menyn Gå till innehållet

Motivation - att skapa en känsla av sammanhang

Syfte

Syftet är att få konkreta tips och idéer på hur man kan skapa en lärande miljö där eleverna känner en ökad motivation till skolarbetet.

Förväntat resultat

Att få en fördjupad förståelse kring vad som främjar elevers motivation och få med dig tips och idéer kring hur man praktiskt kan förankra detta i sin undervisning. Pedagogerna får även tips och ideér på hur man kan arbeta ämnesövergripande och med elevinflytande.

Innehåll

  • Erfarna pedagoger delar med sig av konkreta exempel på ämnesövergripande uppgifter samt hur de arbetar med att involvera eleverna i planering och genomförande av uppgifterna.
  • Exempel på hur Fridaskolans vision "Att utbilda tågluffare" omsätts i praktiken.
  • Utbildningen präglas av aktiva deltagare som får tillfälle att föra dialog både i mindre grupper, samt med föreläsarna.

Kontakta mig