Gå till menyn Gå till innehållet

IKT - Framgångsfaktorer, utmaningar och möjligheter

Syfte

Syftet med denna utbildning är att deltagarna ska upptäcka nya möjligheter med tekniken och inse att den öppnar vägar till ett mer flexibelt och verklighetsnära lärande samt att få med sig goda exempel på hur 1 till 1 gett effekter på undervisning samt användbara verktyg för att bedriva skolutveckling på "hemmaplan".
Vi på Frida Didaktikcentrum kan inte veta exakt varthän utvecklingen är på väg. Det vi däremot kan göra är att ständigt spana och strukturerat pröva nya vägar. "Nästa generations lärande" handlar inte om ett nytt sätt att lära, utan om nya och spännande redskap som kan variera och göra lärandet mer lustfyllt. I grunden handlar det också om tillgänglighet för alla, det vill säga ett demokratiskt perspektiv på kunskap och lärande.

Förväntat resultat

Att satsa på 1-till-1 kräver ekonomisk investering. En ekonomisk investering som alla parter önskar ska ge resultat. För att vi ska lyckas med att integrera modern teknik med aktuell forskning kring lärande krävs långsiktiga insatser. Pedagogerna får i utbildningen stöd och kompetensutveckling för att på ett naturligt sätt kunna integrera IKT i elevernas lärande. Skolledarna får utbildning för att fungera som pedagogiska ledare i en värld där de tekniska redskapen utvecklas i en allt snabbare takt. I denna utbildning delar också utvecklingsledare och pedagoger från Fridaskolorna med sig av såväl framgångar som utmaningar så att er verksamhet kan ta steg i önskad riktning. Genom att lyfta blicken och låta alla i systemet bli experter, skapas en lärande organisation som leder er egen och svensk skola in i framtiden.

Innehåll

I denna utbildning ges en mängd exempel på hur Fridaskolan sedan 2006 lyckats att göra datorn till en naturlig och viktig del i varje elevs skolvardag. Exempel ges på hur digitala enheter, t.ex. dator, har blivit ett redskap för lärare och elever för att öka variation, motivation och lärande i alla åldersgrupper. Med utgångspunkt i dessa erfarenheter riktas fokus på er skola med ingången "att göra en bra skola bättre".

  • Verktyg för systematisk skolutveckling
  • Erfarenhet av 1 till 1, både framgångar och utmaningar
  • Konkreta exempel hämtade från klassrummet
  • Forskning och statistik på hur Fridaskolans satsning på 1 till 1 har varit framgångsrik
  • Exempel på digitala verktyg som lyft utbildningen till nya nivåer

 

Kontakta mig