Gå till menyn Gå till innehållet

Vi leder skolan framåt

Didaktikcentrums naturliga plats och roll är som navet i systematisk skolutveckling, oavsett om det handlar om större, genomgripande utbildningsprojekt eller enstaka fortbildningsdagar

Vår verksamhet bygger på forskning och beprövad erfarenhet

Didaktikcentrum AB är ett utbildningsföretag inom Frida Utbildning AB. Vår verksamhet bygger på forskning och beprövad erfarenhet.
Didaktikcentrum startades 1997 och funnits sin plats i ett stort nätverk av forskare, skolutvecklare och praktiker. Basen i vårt kunnande kommer från våra grundskolor och vår gymnasieskola som tillsammans omfattar 3500 barn och ungdomar från 1 till 19 år.

Didaktikcentrums naturliga plats och roll är som navet i systematisk skolutveckling, oavsett om det handlar om större, genomgripande utbildningsprojekt eller enstaka fortbildningsdagar. Aktuell forskning och beprövad erfarenhet har varit våra ledord sedan starten 1997. Den beprövade erfarenheten hämtar vi från våra för- och grundskolor och vår gymnasieskola; de anställda på Didaktikcentrum har alla en fot i "den vanliga" pedagogiska verksamheten. För att ligga i framkant även när det gäller aktuell forskning har, bland annat, Didaktikcentrum två egna doktorander.