Alla våra föreläsare har lång erfarenhet som lärare och skolutvecklare.

Didaktikcentrum AB är ett utbildningsföretag inom Frida Utbildning AB. Vår verksamhet bygger på forskning och beprövad erfarenhet.

Didaktikcentrum startades 1997 och funnits sin plats i ett stort nätverk av forskare, skolutvecklare och praktiker. Basen i vårt kunnande kommer från våra grundskolor och vår gymnasieskola som tillsammans omfattar 2 200 barn och ungdomar från 1 till 19 år.

Didaktikcentrums naturliga plats och roll är som navet i systematisk skolutveckling, oavsett om det handlar om större, genomgripande utbildningsprojekt eller enstaka fortbildningsdagar. Aktuell forskning och beprövad erfarenhet har varit våra ledord sedan starten 1997. Den beprövade erfarenheten hämtar vi från våra för- och grundskolor och vår gymnasieskola; de anställda på Didaktikcentrum har alla en fot i "den vanliga" pedagogiska verksamheten. För att ligga i framkant även när det gäller aktuell forskning har, bland annat, Didaktikcentrum två egna doktorander.

För tillfället bedrivs av Didaktikcentrums doktorander två forskningsprojekt tillsammans med Göteborgs universitet. Didaktikcentrum har således sin plats i ett stort nätverk av forskare, skolutvecklare och praktiker, och under många framgångsrika år har vi skaffat oss en gedigen erfarenhet inom hållbar, systematisk skolutveckling.

Under de senaste åren, spritt över hela landet, har många av våra uppdrag till exempel handlat om processledarutbildningar, fortbildning kring bedömning och betyg samt - givetvis - alla de möjligheter som finns inom 1-1.

Här samlar vi dokument, information och länkar som är relaterade till din utbildning.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev