Gå till menyn Gå till innehållet

Vi leder skolan framåt

Didaktikcentrums naturliga plats och roll är som navet i systematisk skolutveckling, oavsett om det handlar om större, genomgripande utbildningsprojekt eller enstaka fortbildningsdagar

Vår verksamhet bygger på forskning och beprövad erfarenhet

Didaktikcentrum AB är ett utbildningsföretag inom Frida Utbildning AB. Vår verksamhet bygger på forskning och beprövad erfarenhet.
Didaktikcentrum startades 1997 och funnits sin plats i ett stort nätverk av forskare, skolutvecklare och praktiker. Basen i vårt kunnande kommer från våra grundskolor och vår gymnasieskola som tillsammans omfattar 3500 barn och ungdomar från 1 till 19 år.

Didaktikcentrums naturliga plats och roll är som navet i systematisk skolutveckling, oavsett om det handlar om större, genomgripande utbildningsprojekt eller enstaka fortbildningsdagar. Aktuell forskning och beprövad erfarenhet har varit våra ledord sedan starten 1997. Den beprövade erfarenheten hämtar vi från våra för- och grundskolor och vår gymnasieskola; de anställda på Didaktikcentrum har alla en fot i "den vanliga" pedagogiska verksamheten. För att ligga i framkant även när det gäller aktuell forskning har, bland annat, Didaktikcentrum två egna doktorander.

Vi som arbetar inom skolan har ett viktigt uppdrag att förbereda eleverna både för ett framgångsrikt liv och fortsatta framgångsrika studier och på sikt för ett innehållsrikt och föränderligt yrkesliv. Vår idé är att elevernas lärande måste breddas och fördjupas. Konceptet 1-till-1 erbjuder möjligheter att forma elevernas lärande i riktning mot bättre kunskaper på ett nytt sätt. Men användningen av IKT i skolan måste hela tiden utvecklas.

Under denna utbildning berättar vi bland annat om framgångsfaktorerna men också de fallgropar som man kan ramla ner i under en 1-1 satsning. Att låta skolutvecklingen ta vägen via klassrummet och att göra alla till experter i ett gemensamt utforskande, har varit framgångsrika förhållningssätt i strävan att få datorn eller surfplattan till en självklar del i skolutvecklingen. Du går från utbildningen med tankar kring hur de små stegen hos varje medarbetare, tillsammans blir ett kliv i utvecklingen mot ett nytt lärande!