Gå till menyn Gå till innehållet

Framtidens ledarskap

Ledarskapet i skolan och näringslivet står inför spännande utmaningar och förändringar.  Vi verkar i en globaliserad värld och i ett paradigmskifte där digitaliseringen påverkar oss mer och mer. Vikten av att skapa goda relationer, av att lyssna, bekräfta och se varandra är viktigare än någonsin. 

Didaktikcentrum bjuder in dig till en nätverksresa där personer med lång erfarenhet av ledarskap lär och utvecklas genom samtal, reflektioner och teoretiska inspel. Få chansen att tillsammans med andra ledare få nya perspektiv och dra nya lärdomar om dig själv, samhällets utveckling och ditt ledarskap. Vår gemensamma resa börjar i Barcelona men vi tänker att det bara är startskottet för ett longitudinellt nätverkande tillsammans med kloka ledarkollegor. 

Som deltagare får du möjlighet att lyssna till och samtala med Oscar Öquist  som har mångårig erfarenhet av ledarutbildningar och organisationsutveckling. Oscar anses som en av de främsta systemteoretikerna i Sverige. Oscar har författat flertalet böcker om ledarskap med utgångspunkt i systemteori, en ledare som arbetar med strukturer i stället för att lägga kraften på enskilda händelser kan öka möjligheterna att leda organisationen framåt.

Du får också möjlighet att lyssna till och föra dialog med Stephen Harris, Sydney, grundare av SCIL Sydney Centre for Innovation in Learning. Stephen är Co-founder & Chief Learning Officer på Barcelona Learning Innovation Centre -BLIC, en inspirerande lärmiljö i vilken vi ska tillbringa en av våra konferensdagar.

Allt detta sker i en liten grupp för att dialogerna skall bli så givande som möjligt.

Ta chansen och häng med och utvecklas som ledare och människa.