Gå till menyn Gå till innehållet

Den seende läraren

Oscar Öquists nya bok – Den seende läraren: systemteori för skolbruk – vill bidra till att göra den ytterst komplexa vardag som läraren alltid befinner sig i en aning mer begriplig och lättare att bemästra.

Grunden för den vidgade blicken är det systemteoretiska perspektivet som, bland annat, handlar om att uppmärksamma mönster och sammanhang och att vara medveten om hur strukturer påverkar. Relationer, förtroenden och samtal är exempel på viktiga arbetsredskap för att man ska kunna ligga steget före – en seende lärare uppmärksammar helheterna och ger sig själv därmed möjlighet att agera istället för att re-agera.

I boken finns talrika exempel hämtade från skolans värld och tillsammans med direkta frågor ställda till läraren, blir denna inblick i systemteorin både lättillgänglig och engagerande.

"Öquist tror på skolans möjligheter. Han tror att elever, lärare och skolledare kan skapa den skola som många av oss har som ideal." – ur bokens förord. Mikael Alexandesson, professor i pedagogik och rektor vid Högskolan i Halmstad.

Kontakta mig